Головна  →  Положення про конкурси  →  29 вересня 2017

Положення про науково-практичну конференцію за темою: «Мистецька освіта крізь призму сьогодення»

Організатор конференції – Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів.

Метою проведення конференції є ознайомлення із сучасними авторськими методиками викладання, репертуарними новинками, поширення передового педагогічного досвіду, розгляд питання впливу сучасних технологій на навчально-виховний процес, розширення існуючих та відкриття нових можливостей для забезпечення взаємодії викладача та учня в умовах сучасної мистецької освіти.

Форма проведення конференції – робота по секціях (за усіма видами мистецтва), а саме: пленарне засідання, круглі столи, презентація навчально-методичної літератури (методичних посібників; збірок педагогічного репертуару з власних творів, а також аранжувань, перекладень творів інших авторів і народної музики тощо; окремих творчих доробок тощо), відкриті уроки, майстер-класи, практикуми.

 

Тематичні напрями конференції:

-         сучасна педагогіка та реалізація творчого потенціалу учня;

-         актуальні проблеми мистецької педагогіки;

-         дитяча мистецька освіта сьогодення: традиції та інновації;

-         форми методичної роботи в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі як умова підвищення якості та ефективності освітнього процесу.

 

Термін проведення – друга половина листопада.

Учасники конференції – педагогічні працівники (викладачі, концертмейстери, методисти) початкових спеціалізованих і вищих мистецьких навчальних закладів, науково-педагогічні працівники, керівники та методисти методичних установ сфери культури, представники позашкільних навчальних закладів сфери освіти.

Учасникам конференції: педагогічним працівникам початкових спеціалізованих  мистецьких навчальних закладів, методистам методичних установ сфери культури, представникам позашкільних навчальних закладів сфери освіти, які мають намір виступити із доповіддю, необхідно звернути увагу на такі критерії щодо подачі матеріалу:

зміст доповіді – інформація, що відображає суть питання. Виступ повинен складатися з двох частин: монологічної та практичної;

ексклюзивність. Яскраво виражена індивідуальність. Вибір, повнота та оригінальність представленого матеріалу;

загальна культура. Рівень представлення матеріалу, ерудиція, нестандартність та інноваційність у викладенні монологічної частини та інтерпретації особистого досвіду, презентативність подачі творчого доробку.

 

Для участі у конференції необхідно надати заявку, в якій зазначити:

ПІБ (учасника)_______________________________________________________

науковий ступінь, вчене звання, почесне звання (за наявності) ______________ ____________________________________________________________________

кваліфікаційна категорія, пед. звання ____________________________________ ____________________________________________________________________

місце роботи, посада__________________________________________________

____________________________________________________________________

контактний телефон __________________________________________________

e-mail _______________________________________________________________

адреса для листування ________________________________________________ ____________________________________________________________________

 

Форма участі у конференції (зазначити необхідне):

участь у роботі конференції

в якості слухача,

 

презентації творчого доробку,

 

публікація матеріалів/тез,

назва матеріалу та тези для публікації

проведення майстер-класу, відкритого уроку, практикуму (непотрібне закреслити),

інше (зазначити)

вказати назву та необхідне спорядження

Заявки на участь у конференції приймаються до 30 жовтня. Для учасників конференції, які планують отримати сертифікат, організаційний внесок – 100 грн.

До заявки додається копія квитанції про сплату внеску за участь у конференції.

Тексти матеріалів, що плануються до друку, приймаються до 30 жовтня.

 

УВАГА!

За результатами конференції планується видання збірника тез виступів учасників конференції у друкованому та/або електронному вигляді.

Вартість публікації однієї сторінки буде повідомлено додатково.

Вимоги до електронного вигляду публікацій (методичних повідомлень):

 • комп’ютерний набір тексту в редакторі Word, формат А4;
 • шрифт Times New Roman;
 • кегль (розмір букв) 14;
 • міжрядковий інтервал 1;
 • абзац – 1,25;
 • поля з усіх боків – 2 см;
 • назва по центру, над назвою праворуч – ініціали, прізвище, під ними – назва місця проживання;
 • наскрізна нумерація сторінок;
 • посилання в тексті на джерела наводяться у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера зі списку використаної літератури та номера сторінки. Наприклад [5, с. 25-26];
 • недопустимі посилання на неопубліковані праці;
 • загальний обсяг наданого матеріалу – до 7 сторінок (включно список використаної літератури та джерела).

Текстовий матеріал має бути попередньо відредагований.

Таблиці й малюнки друкуються у чорно-білому варіанті.

Розклад роботи конференції буде повідомлено після обробки всіх заявок.

Електронна адреса заходу: mpconf@ukr.net

Контактні телефони: (044) 279-79-07 або (044) 279-64-34

 

Перейти до спискуВерсiя для друку