Головна  →  Новини  →  9 червня 2017

Звіт Київському міському голові

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідно до графіка звітування щодо організації роботи із зверненнями громадян голів районних
в місті Києві державних адміністрацій та керівників департаментів та інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) перед Київським міським головою у 2017 році, Департамент культури надає аналітично-статистичний звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян за період
з 01.01.2017 до 26.05.2017 року.

В основу організації роботи зі зверненнями громадян у Департаменті покладені завдання, визначені Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян»
щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах,
в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 26).

Відповідно до Порядку роботи з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2012 № 2368 та Порядку розгляду звернень громадян у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2011 № 1044 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2013 № 1930 звернення, які надійшли для опрацювання до Департаменту культури, реєструються, підлягають розгляду та контролю за їх виконанням в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (тобто у системі електронного документообігу АСКОД).

Протягом звітного періоду у Департаменті культури зареєстровано 488 звернень громадян, з них письмових – 458 та усних – 30, отриманих на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято 15 громадян та першим заступником директора Департаменту – 15 заявників.

З усіх звернень за період з 01.01.2017 до 26.05.2017 з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло 341 звернення, 12 – від інших органів державної влади та 135 – особисті звернення громадян до Департаменту культури.

Протягом зазначеного періоду громадяни зверталися: із заявами та клопотаннями – 419 громадян (або 86% від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 64 особи (або 13% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 5 заявників (або 1% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду, становить  87 заяв та клопотань (або 18% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті). З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 18444 заявники, якими порушено 488 питань.

Протягом аналогічного минулорічного періоду з 01.01.2016 до 26.05.2016 року у Департаменті культури зареєстровано 1943 звернення громадян, з них письмових – 1904 та усних – 39, отриманих на особистих прийомах у керівництва Департаменту. Директором Департаменту прийнято 17 громадян, першим заступником директора Департаменту – 19
та заступниками директора Департаменту – 3.

З усіх звернень протягом зазначеного періоду з 01.01.2016 до 26.05.2016 з Київської міської державної адміністрації для розгляду надійшло 1818 звернень, 5 – від інших органів державної влади та 120 – особисті звернення громадян
до Департаменту культури.

Протягом вказаного періоду громадяни зверталися: із заявами та клопотаннями – 1773 громадян (або 91% від загальної кількості отриманих звернень), пропозиціями та зауваженнями – 168 осіб (або 8,6% від усіх звернень заявників) та зі скаргами – 7 заявників (або 0,4% від загальної кількості надходжень звернень). Кількість колективних звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту культури протягом звітного періоду, становить 305 заяв та клопотань (або 15,6% від загальної чисельності звернень, опрацьованих у Департаменті). З урахуванням колективних звернень протягом звітного періоду до Департаменту звернулися 15122 заявники, якими порушено 1943 питань.

Результати розгляду звернень, опрацьованих керівництвом Департаменту протягом цього періоду є такими:

-        задоволено – (25%) ;

-        роз’яснено – (74%) та 1 звернення (1%), що було надіслано
за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

 

Кількість звернень громадян,
які надійшли до Департаменту культури станом на 26.05.2016

Кількість звернень громадян,
які надійшли до Департаменту культури станом на 26.05.2017

письмових

усних

всього

письмових

усних

всього

1904

39

1943

458

30

488

 

 

Кількість звернень громадян,
які надійшли до Департаменту культури станом на 26.05.2016

Кількість звернень громадян,
які надійшли до Департаменту культури станом на 26.05.2017

безпосередньо від громадян

з КМДА

від інших органів державної влади

безпосередньо від громадян

з

КМДА

від інших органів державної влади

120

1818

5

135

341

12

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни до Департаменту культури протягом періоду з 01.01.2017 до 26.05.2017 року, перше місце посідали питання культурно-мистецького спрямування, кількість яких становить 306 заяв та клопотань (або 63% від загальної кількості  опрацьованих звернень), з різноманітних питань загального характеру звернувся 91 заявник (або 19% від усіх надходжень звернень), питання діяльності об’єднань громадян, релігійних та міжконфесійних відносин та комунального господарства  порушили по 28 заявників з кожного тематичного спрямування (або по 5% від загальної кількості звернень).
З питання праці і заробітної плати звернулися 22 заявники (кількість яких становить  4 % від загальної чисельності розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту). З питань житлової політики та  забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку надійшло по 4 клопотання (що становить 1% від загальної кількості звернень), діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування звернулисязаявники (або по 1% від загальної кількості звернень, що надійшли для розгляду до Департаменту протягом зазначеного періоду) та з питання соціального захисту надійшло 2 клопотання (або 1% від загальної кількості звернень).

 

Аналіз звернень громадян у розрізі питань

 

№ п/п

Питання, з якими зверталися громадяни

Кількість звернень станом на 26.05.2016

Кількість

звернень станом

на 26.05.2017

1.

З питань житлової політики

 

5

4

2.

З питань комунального господарства

 

-

28

3.

З питань освіти, науково-технічної діяльності

 

145

148

4.

З питань культурної спадщини

 

164

158

5.

З питань заробітної плати та праці

14

22

6.

З питань соціального захисту

 

-

2

7.

Щодо забезпечення дотримання законності

2

-

8.

Щодо діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування

-

3

9.

Щодо діяльності об’єднань громадян, релігії
та міжконфесійних відносин

1584

28

10.

Інші питання

 

29

91

Загальна кількість

1943

488

У тематичному переліку питань, з якими зверталися громадяни до Департаменту культури протягом періоду 01.01.2016 до 26.05.2016 року, перше місце посідали питання діяльності об’єднань громадян, релігійних та міжконфесійних відносин, чисельність яких становить 1584 заяви та клопотання (або 82% від загальної кількості звернень), з питаннями культурно-мистецького спрямування звернулися 145 заявників (що становить 7,4% від загальної кількості зареєстрованих заяв), з питань охорони культурної спадщини порушено 164 клопотання (їх кількість становить 8,4%
від усіх надходжень звернень), з різноманітних питань загального характеру порушено 29 клопотань (або 1,7% від усіх надходжень звернень). Питання праці і заробітної плати порушили 14 заявників (або 0,3% від загальної кількості розглянутих звернень, клопотань та пропозицій, що надійшли на адресу Департаменту). З питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку звернулися  по 2 заявники (або по 0,1% від загальної кількості звернень з відповідного тематичного спрямування, що надійшли для розгляду до Департаменту протягом зазначеного періоду).

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», систематично проводяться апаратні наради
щодо стану організації та контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі зверненнями громадян та забезпеченням реалізації їх всебічного і вчасного розгляду, проводиться аналіз стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах
та здійснюється контроль за дотриманням працівниками Департаменту визначених термінів виконання доручень керівництва Київської міської державної адміністрації, пов'язаних із опрацюванням звернень громадян.

Згідно із затвердженим щоквартальним планом організації роботи
із зверненнями громадян:

- проінформували директора Департаменту щодо стану організації роботи
із зверненнями громадян начальники відділів управління персоналом, театрально-концертних та культурно-освітніх закладів та відділу з питань роботи музеїв, бібліотек, архіву та міжнародно-культурних зв’язків;

- організовано проведення перевірки щодо стану організації роботи зі зверненнями громадян у відділі театрально-концертних та культурно-освітніх закладів.

Згідно із п.1.18 плану проведення моніторингу організації роботи зі зверненнями громадян відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» щодо надання практичної та методичної допомоги підпорядкованим органам у роботі зі зверненнями громадян, у 2017 році проведено нараду з керівниками підвідомчих закладів культури на теми: «Про вжиття дієвих заходів щодо підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян та недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян відповідно до Указу Президента України від 07.02.09 № 109/2008».

Взято під особистий контроль директором Департаменту розгляд звернень від жінок, яким присвоєно звання «Мати-героїня», інвалідів Другої світової війни, ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки, приділення особливої уваги вирішенню їх проблем.

На веб-сайті Київської міської державної адміністрації розміщено графіки особистого прийому громадян керівництвом Департаменту.

На виконання доручення керівництва Київської міської державної адміністрації від 25.01.2017 № ОП/О-1910/1 розглянуто звернення Остапчука Анатолія Трохимовича (02232, м. Київ, вул. М.Цвєтаєвої, 8, кв. 530) щодо запрошення керівництва Департаменту долучитися до святкування з нагоди відзначення 95-ої річниці від дня народження Луценко Тамари Іванівни – дружини заслуженого діяча мистецтв України, поета-пісняра Луценка Дмитра Омеляновича. У культурно-мистецькому заході взяв участь перший заступник директора Департаменту – начальник управління мистецтв та культурно-освітніх закладів Анжияк Сергій Михайлович.

У Департаменті культури опрацьовано звернення Сусло Віталія Михайловича – учасника бойових дій у зоні АТО
від 19.01.2017 № 060/С -14 (м. Київ, вул. М.Цвєтаєвої, 10/87, кв.113) щодо виділення бюджетного місця
у Київській муніципальній академії танцю ім. С. Лифаря його дочці, Сусло Ірині. Студентку переведено з 01.02.2017
на навчання за бюджетні кошти на звільнене місце (наказ Київської муніципальної академії танцю
ім. С. Лифаря № 4-ст від 01.02.2017).

На виконання доручень керівництва Київської міської державної адміністрації від 03.02.2017 № ОП/КО-2414 та
від 08.02.2017 № ОП/КО-2414/1 відділом опрацьовані звернення Устинського Геннадія Івановича (02096, м. Київ,вул. Новодарницька, 2/17, кв. 22) в частині виконання його авторських пісень. Заявнику було повідомлено, що з порушеного питання йому вже надавали рекомендації (листи від 04.05.2016 № 060-У-8589-782 та від 14.12.2016 № 060-ОП/У-8589/2-1539), а також поінформовано з питань можливої співпраці.

Працівники відділу театрально-концертних та культурно-мистецьких закладів відділу передали тексти пісень Устинського Г.І. до Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень.

На електронну адресу Департаменту культури від 21.02.2017 № 060/Г-37 звернувся громадянин Голяченко Павло (електронна пошта pavel_golyachenko_happy@mail.ru), який повідомив про проведення спільно з Палацом культури «Дарниця» вечора пам’яті, присвяченого творчості  народного артиста України Гнатюка Дмитра, а також просив розмістити афішу заходу на офіційному суб-веб сайті Департаменту культури. Прохання заявника було задоволено шляхом розміщення згаданої афіші на офіційній сторінці Департаменту культури в мережі Інтернет.

На виконання доручення керівництва Київської міської державної адміністрації від 25.01.2017 № Б-1851 опрацьовано лист Бучинського Володимира Миколайовича (03028, м. Київ, Стратегічне шосе, 11, кв. 59) щодо написання музики до авторського вірша заявника під назвою «Майданівці». Працівниками відділу театрально-концертних та культурно-мистецьких закладів було передано вірш Бучинського В.М. до Національної спілки композиторів України для можливої співпраці.

На виконання доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації Старостенко Г.В. розглянуто звернення від 17.02.2017 № М-6145 Майраслова Олега Івановича (03194, м. Київ, бульв. Кольцова, 18, кв. 68)
щодо сприяння у проведенні міжнародного поетичного конкурсу імені Героїв Небесної Сотні. Заявника було письмово поінформовано про те, що Київська міська державна адміністрація готова розглянути згаданий проект за умови отримання від Майраслова О.І. концепції заходу, положення про конкурс, а також інформації щодо джерел преміювального фонду. Принагідно Майраслову О.І. було повідомлено про те, що відповідно до пункту 3 Указу Президента України № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 1186 «Про утворення державного закладу «Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей гідності» та від 23.11.2015 № 1230 «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 № 1186» було створено державний заклад «Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції гідності», який віднесено до сфери управління Українського інституту національної пам’яті. Відповідно до Указу Президента України від 12.04.2016 № 138 зазначений державний заклад отримав статус національного.

Рішенням Київської міської ради від 09.02.2017 № 815/1819 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні (Інститутська), 3 у Печерському районі м. Києва для будівництва, експлуатації
та обслуговування меморіально-музейного комплексу» було виділено земельну ділянку розміром 1,23 га у постійне користування Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні − Музею Революції Гідності для будівництва приміщення згаданого державного закладу.

Протягом звітного періоду Департаментом культури було проведено низку змістовних та різноманітних культурно-мистецьких заходів.

У новорічну ніч на Софійській площі відбувся концерт Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України з новорічно-різдвяною програмою для киян та гостей міста, які зустрічали Новий Рік на Софійській площі.

7 січня центром міста пройшла Різдвяна Хода, яка стартувала
та фінішувала біля Головної новорічної ялинки на Софійській площі. У рамках заходу було проведено конкурс «Різдвяної зірки», в якому були задіяні більше 200 учасників.

7 січня на Співочому полі в Печерському ландшафтному парку проходив фестиваль «Зимова Країна мрій». Для відвідувачів працював різдвяний ярмарок, відбулися традиційні гуляння, святкові вертепи та виступи українських колективів і колядників.

9 січня Київський муніципальний академічний театр опери та балету
для дітей та юнацтва привітав киян та гостей міста на Софійській площі святковою програмою, яка складалася з виконання інструментальних, вокальних та балетних номерів з класичних творів відомих композиторів.

13 січня Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина» та Муніципальний академічний камерний хор «Київ» на Софійській площі у Щедрий вечір привітали киян та гостей столиці спеціальною концертною програмою зі святами.

15 січня було завершено проект «Головна ялинка країни. Новорічно-різдвяні святкування у Києві» та закрито різдвяне містечко на Софійській, Михайлівській площах і Володимирському проїзді. Третій рік поспіль свята завершилися грандіозною святковою програмою Київського національного академічного театру оперети на Софійській площі.
У святковій програмі звучали уривки з театральних вистав і номери з оригінальних концертних програм – відомі арії
з популярних оперет, класичних та сучасних мюзиклів, оперні арії та популярні пісні.

До 15 січня у муніципальних театрах проводились новорічні вистави для дітей. У концертних залах та храмах столиці протягом січня виступили муніципальні хорові колективи з тематичними новорічно-різдвяними програмами, а також виконували твори сучасних українських композиторів.

         16 січня спільно з Радою національних спільнот України та Київським міським товариством греків ім. К. Іпсіланті
з метою популяризації грецької культури у Таврійському національному університеті ім. В.Вернадського проведено культурно-мистецький захід у рамках святкування Нового року
та Різдва Христового.

         19 січня забезпечено організацію та проведення свята Водохреща, під час якого предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Патріарх Київський і всієї України Філарет здійснив чин освячення води
за відповідними регламентованими і встановленими канонами.

19 січня в Музейно-виставковому центрі «Музей історії Києва» відкрилася персональна виставка лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, народного художника України Володимира Патика «Джаз і Сонце».

На виставці представлені унікальні роботи з Національного художнього музею України та приватних колекцій. Виставка працюватиме до 26 лютого 2017 року.

20 січня у кінотеатрі українського кіно «Ліра» відбувся прем’єрний показ фільму «ВОЇНИ ДУХУ», присвяченого захисникам Донецького аеропорту. Відбулася зустріч глядачів з творчою групою та воїнами-кіборгами. Протягом січня стрічка демонструвалася і в інших комунальних кінотеатрах.

        21 січня за ініціативи Київського міського товариства греків ім. К. Іпсіланті у приміщенні Таврійського національного університету ім. В.Вернадського проведено церемонію відкриття грецької недільної школи
з вивчення новогрецької мови, культури та історії.

         Підготовлено та вручено вітання від імені Київського міського голови В. Кличка предстоятелю Української православної церкви Київського патріархату Патріарху Київському і всієї України Філарету з нагоди відзначення дня народження (88 років, 23.01.2017).

25 січня у Департаменті культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відбулось засідання комісії по призначенню довічних міських стипендій видатним діячам культури
і мистецтва.

         27 січня забезпечено участь у Всеукраїнській акції пам’яті жертв Голокосту «Шість мільйонів сердець»,
що проводилась Єврейським форумом України у Національному палаці мистецтв «Україна».

         Зорієнтовано релігійні організації м. Києва на проведення молитви за єдність України з нагоди відзначення Дня Соборності України.

         У січні 2017 року Київським науково-методичним центром по охороні,  реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій проводилась перевірка технічного стану пам’ятки архітектури національного значення – будівлі костьолу Св. Олександра. Проведено обстеження та розроблено 5 проектів охоронних договорів. Підготовлено попередні історико-містобудівні дослідження території в межах ДПТ «Святошин-2». Розпочато роботу над обліковою документацією на об’єкти культурної спадщини вулиць Мала Житомирська та Рейтарська, 11, Панаса Мирного, 28, Нижній Вал, 37/20, Андріївський узвіз, 8 (садиба). Підготовлено історико-архітектурну довідку «Арсенальні виробничі майстерні». Організовано та проведено культурно-просвітницький захід «Різдвяні вечорниці на Подолі».

1-15 лютого в Музейно-виставковому центрі «Музей історії Києва» експонувалася виставка «Внутрішня Японія».

На виставці були представлені близько 30 робіт провідних українських художників, які продемонстрували власне бачення Японії та культури цієї дивовижної країни.

Проект включено до переліку офіційних заходів Міністерства закордонних справ України та Посольства Японії в Україні, присвячених року Японії в Україні.

          8 лютого 2017 року забезпечено проведення засідання робочої групи щодо підготовки та проведення заходів
із відзначення в м. Києві 500‑річчя Реформації.

10 лютого у рамках Року Японії в Україні у кінотеатрах «Ліра», «Факел» і «Старт» відбувся показ фільму «Бушідо для шістнадцятирічних». Захід організовано за підтримки Посольства Японії в Україні, Департаменту культури та комунального підприємства «Київкінофільм».

17 лютого у Музейно-виставковому центрі «Музей історії Києва» відкрилася фотовиставка «PROMKA», яка розповідає про життя і війну в Авдіївській промзоні.Експозицію виставки складає серія чорно-білих фотографій та полароїдних знімків воєнного кореспондента Олеся Кромпляса про українських героїв, які щодня в нелюдських умовах, під постійними обстрілами виконують свій обов’язок з оборони української державності. Представлені фотороботи були зроблені впродовж жовтня-листопада 2016 року. Зображені на них хлопці саме зараз захищають мирні квартали Авдіївки від терористичної агресії.

В рамках відкриття виставки автор презентував фотоальбом «Промка», надрукований видавництвом «Люта справа».

          15 лютого взято участь в Урочистій академії з нагоди 125-річчя від народження Патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого у приміщенні Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

          15 лютого взято участь у мистецькій акції Київського товариства литовської культури  ім. Майроніса, приуроченої Дню відновлення Литовської держави.

          19 лютого надано організаційне сприяння проведенню культурно-просвітницької акції «Рідна мова моя…» у рамках Міжнародного дня рідної мови, яка відбулась у приміщенні Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрогоза участю національно-культурних громад м. Києва.

Вшануванню Героїв Небесної Сотні та подіям Революції Гідності присвятили свої вистави й концертні програми муніципальні театральні та концертні заклади:

15-16 лютого – вистава «Слава героям» молодого українського драматурга Павла Ар’є (копродукція з Івано-Франківським академічним обласним музично-драматичним театром ім. І.Франка) у Київському експериментальному театрі «Золоті ворота»;

18 лютого – у Київському муніципальному академічному театрі опери
і балету для дітей та юнацтва концерт-вистава «Я – РОМАНТИКА!» для читця, хору та солістів-інструменталістів (скрипка, бандура, фортепіано) пам’яті жертв трагічних подій в Україні;

19 лютого – вистава «МИ, МАЙДАН» за п’єсою Надії Симчич
в постановці народної артистки України Ірини Кліщевської – спільний проект Київського академічного театру «Колесо», Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.Ревуцького та Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, на сцені Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім»;

20 та 21 лютого – патріотична концертна програма «Небесна Сотня з нами» Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня» (21 лютого у Київському міському будинку вчителя);

21 лютого – благодійний концерт Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.М. Ревуцького «Герої не вмирають» у Київському міському будинку вчителя.

20 лютого з нагоди вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні у кінотеатрі українського кіно «Ліра» відбулася демонстрація документального фільму «Небесна сотня» (режисер Володимир Тихий) – стрічка з циклу «Зима, що нас змінила» (2014).

Зорієнтовано релігійні організації м. Києва на проведення у храмах столиці 20 лютого пам’ятного молебню за Героями Небесної Сотні у рамках заходів щодо вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

23 лютого забезпечено участь у Благодійній акції «Рука допомоги» на підтримку дітей політв’язнів Криму, яка відбулась в рамках проведення «Дня Криму у Верховній Раді України».

24 лютого з нагоди відзначення 146-річчя від дня народження Лесі Українки на сцені Київського академічного театру ляльок відбудеться показ прем’єрної вистави для дорослого глядача «Лісова пісня» за драмою-феєрією письменниці.

25 лютого було надано організаційне сприяння церемонії урочистого відкриття пам’ятника Олені Телізі на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» за участю Віце-прем’єр-міністра України П. Розенка, Міністра культури України Є. Нищука, Київського міського голови  В. Кличка, представників державних установ, громадських організацій.

26 лютого на території культурно-мистецького об’єкту «Співоче поле» у Печерському ландшафтному парку було проведено культурно-мистецький проект «Масляна на Співочому полі»: виступи фольклорних колективів, виставка майстрів народного мистецтва, майстер-класи, традиційні гуляння, ігри, розваги тощо.  

Проведено низку робочих нарад з керівниками національно-культурних громад м. Києва щодо підготовки Міжнародного національного свята «Навруз» та літературного марафону «Шевченко мовами національних меншин».

1 березня за сприяння Департаменту культури Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського та Спілці вірмен України надано організаційну підтримку у відкритті виставки «Вірменська книга в Україні: 400-літня історія».

1 березня спільно з німецьким товариством «Відерштраль»
у приміщенні Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого проведено круглий стіл на тему: «Німецька меншина. Вчора. Сьогодні. Завтра».

2 березня у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7) відбулася презентація арт-проекту «Love-Contemporary». До участі у виставці запрошено 15 пар українських художників. На виставці представлені живопис, графіка, фотографії, інсталяції та відео-арт.

3 березня взято участь у святкових заходах з нагоди національного свята Республіки Болгарія – Дня визволення Болгарії від османського панування.

9 березня в приміщенні Будинку актора відбувся святковий концерт Київського академічного ансамблю української музики «Дніпро» з програмою «Борітеся – поборете», присвяченої дню народження Т.Г. Шевченка.

9 березня спільно з Радою національних спільнот України, представниками етнічних громад м. Києва у приміщенні Таврійського національного університету ім. В. Вернадського проведено творчий вечір, приурочений вшануванню пам’яті Т.Г. Шевченка.

 9 березня у Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (вул. Терещенківська, 15) відкрилася виставка «Царство Флори. Рослинні мотиви у творах європейського мистецтва». На виставці представлені тематичні експонати з запасників музею.

10 березня у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 24-А) презентовано виставку «Сила громадянського суспільства: доля євреїв у Болгарії». Дана виставка є хронікою – розповіддю про опір громадян Болгарії, про сміливу відмову суспільства підкоритися планам влади, яка хотіла відправити болгарських євреїв
у нацистські концтабори. У відкритті виставки взяли участь Надзвичайні та Повноважні Посли Республіки Болгарія
в Україні та Держави Ізраїль в Україні.

10 березня спільно з представниками Міжнародного фонду «Відродження» проведено семінар для керівників національно-культурних громад м. Києва «Вчимося працювати з проектами та вигравати гранти».

        14 березня проведено зустріч з представниками протестантських релігійних організацій столиці щодо підготовки та проведення у червні поточного року Фестивалю духовної музики та співу у рамках відзначення 500‑річчя Реформації.

        15 березня у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва (вул. Лаврська, 9) було відкрито виставку «Києво-Межигірський фаянс з колекції НМУНДМ». На виставці експонуються найкращі зразки пам’яток зібрання виробів межигірського фаянсу, які в музеї нараховуються понад 900 предметів.

        17 березня проведено зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій щодо підготовки та проведення Всеукраїнської ходи у рамках відзначення Дня захисту дітей 3 червня поточного року.

        17 березня в приміщенні сесійної зали Верховної Ради України Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л. Ревуцького забезпечила музичний супровід урочистого засідання з нагоди відзначення
100-річчя подій Української революції 1917-1921 років.

        17-18 березня за підтримки Департаменту культури в приміщенні Київського національного академічного театру оперети відбувся XVI Міжнародний джазовий фестиваль «Єдність».

        21 березня прийняли активну участь у святкуванні Міжнародного дня Навруз, яке відбулось у Колонній залі Київської міської ради.

        21 березня відбулося засідання Художньої ради з питань розгляду культурно-мистецьких проектів при Департаменті культури з метою відбору найбільш актуальних і креативних творчих ідей, прозорого та ефективного використання бюджетних коштів, залучення громадськості до реалізації державної політики у сфері культури стосовно підсумків мистецького конкурсу з визначення кращих культурно-мистецьких проектів.

        23 березня у кінотеатрі українського кіно «Ліра» (вул. Велика Житомирська, 40) проведено третій фестиваль «Короткий метр із Нідерландів» (збірка із 9-ти різножанрових картин - драми, комедії, сюрреалізм, анімація, contemporary dance, романтична комедія, фентезі, чорний гумор), рекомендованих інститутом кіно Нідерландів. Більшість фільмів мають нагороди престижних МКФ.

        27 березня відбулась урочиста церемонія вручення театральної премії «Київська пектораль» кращим митцям театральної галузі. На заході були присутні керівництво міста, Міністерства культури України, відомі діячі культури
і мистецтва, представники творчої громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Протягом березня 2017 року у кінотеатрі українського кіно «Ліра» (вул. Велика Житомирська, 40) та в інших кінотеатрах столиці організовано показ кіноальманаху «Українська Нова Хвиля. 20/16+»– традиційний проект Національного центру Олександра Довженко, який вже вп’яте презентував у національному прокаті найкращі короткометражні роботи молодих українських режисерів, що пройшли селекцію та були відзначені на національних та міжнародних кінофестивалях.

На виконання доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації Старостенко Г.В. від 24.06.2016 № 20346 у Департаменті культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах компетенції опрацьовано Положення про організацію відбору міста та арени для підготовки проведення у 2017 році Пісенного конкурсу «Євробачення» та надано пропозиції щодо участі м. Києва у Пісенному конкурсі «Євробачення».

На виконання Окремого доручення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Г.Пліса від 17.01.2017 № 1512 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах компетенції надсилав щотижневий звіт щодо стану виконання Плану заходів, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.12.2016 № 1261 з питання підготовки до проведення Пісенного конкурсу «Євробачення-2017» .

14 травня 2017 року проведено низку заходів з нагоди Дня Європи в Україні на Софійській площі і території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця».

На адресу Департаменту надійшли листи, у яких висловлюються слова щирої вдячності артистам, підпорядкованих Департаменту закладів культури за плідну творчу діяльність та організацію різноманітних культурно-мистецьких заходів.

Згідно з наказом Міністерства культури України від 30.01.2013 № 43 «Про реалізацію права соціально незахищених верств населення на відвідування підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства культури України на пільгових умовах» у комунальних закладах культури визначено один день останнього тижня місяця днем безкоштовного відвідування соціально незахищеними верствами населення: інвалідами І та ІІ групи, дітьми дошкільного віку, учнями середніх спеціальних навчальних закладів, студентами вузів, військовослужбовцями строкової служби, пенсіонерами, ветеранами Другої Світової війни, учасниками бойових дій – за пред’явленням документів, що засвідчують належність до вказаної категорії громадян.

Муніципальні театри проводять благодійну та шефську роботу серед соціально незахищених верств населення,
в реабілітаційних центрах, дитячих лікарнях та інших установах. Зокрема, виїзні вистави для дітей проводять Київський академічний театр ляльок, Київський муніципальний академічний театр ляльок, Експериментальна майстерня «Театр маріонеток», Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня».

Муніципальні театри постійно надають можливість безкоштовного відвідування вистав бійцями військових батальйонів із зони АТО, членам їх родин та вимушеним переселенцям (дорослим та дітям).

Для підвищення професійного та інтелектуального рівня, поліпшення якості знань, стану відповідності своїх умінь та навичок функціям займаної посади, працівники Департаменту культури систематично відвідують щорічні постійно діючі семінари з питань ведення діловодства та підготовки документів на базі Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників державних підприємств, установ та організацій.

 

Перейти до спискуВерсiя для друку