Головна  →  Про Департамент  →  Положення про Департамент

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

від 29 листопада 2013 року № 2183

(в редакції розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)

15.  06.   2015 року №  575)

 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВІНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

 

(нова редакція)

(ідентифікаційний номер   02231933)

 

 

 

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підпорядковується Київському міському голові, підзвітний та підконтрольний Київській міській раді, а з питань виконання функцій державної виконавчої влади - Міністерству культури України.

 

2. Департамент перейменовано з Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке є правонаступником Управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 «Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та правонаступником Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».

 

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови і виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

 

4. Основними завданнями Департаменту є:

4.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини міста Києва з метою збереження та використання об'єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і прийдешніх поколінь.

4.2. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України.

4.3. Сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин.

4.4. Захист прав творчих працівників та їх спілок, а також закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на території міста Києва, розвиток народної та самодіяльної творчості.

4.5. Участь у розробці проектів планів та програм розвитку культури та охорону культурної спадщини, організація фінансування закладів, організацій та підприємств культури, культурно-мистецьких програм та інших заходів.

4.6. Пошук, використання й поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури, вдосконалення господарського механізму їх

діяльності, інформаційно-методичне забезпечення, впровадження нових моделей організації культурної діяльності.

4.7. Контроль за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин України, свободи світогляду і віросповідання.

4.8. Сприяння задоволенню національно-культурних, освітніх потреб та розвитку етнічної самобутності українців, які проживають за межами України, а також зміцненню їх зв'язків з Україною.

4.9. Забезпечення взаємодії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з релігійними організаціями міста Києва.

4.10. Сприяння впровадженню у громадське життя міста Києва принципів духовності, віротерпимості та захисту моралі.

4.11. Забезпечення виявлення, наукового вивчення, класифікації, захисту, збереження, належного утримання і відповідного використання об'єктів культурної спадщини.

4.12. Забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування та пошкодження.

4.13. Контроль за виконанням Закону України "Про охорону культурної спадщини" та інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини.

 

5. Департамент відповідно до визначених завдань виконує такі галузеві повноваження:

5.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського міського голови та здійснює контроль за їх реалізацією.

5.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

5.3. Здійснює координацію діяльності комунальних підприємств, організацій та закладів, що підпорядковані Департаменту.

5.4. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в місті Києві у галузі культури та вживає заходів до усунення недоліків.

5.5. Готує пропозиції до проекту бюджету міста Києва та проектів програм соціально-економічного розвитку міста Києва і подає їх на розгляд виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), організовує та забезпечує виконання завдань, визначених Програмою економічного та соціального розвитку м. Києва.

5.6. Сприяє створенню єдиного культурного простору та збереження цілісності культури в місті Києві.

5.7. Забезпечує формування базової мережі закладів культури.

5.8. Забезпечує формування та подання у встановленому порядку пропозицій Міністерству культури України щодо:

формування державної політики у сферах культури та мистецтв, вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

надання творчим колективам статусу академічного;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочення;

занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та про внесення змін до нього;

занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України.

5.9. Подає Міністерству культури України інформацію про музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форм власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України.

5.10. Забезпечує функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя.

5.11. Створює умови для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, кіномистецтва, фотомистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення.

5.12. Сприяє формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, придбанню і розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, організації та удосконаленню змістовного відпочинку людей у парках культури і відпочинку міста.

5.13. Створює умови для розвитку соціальної інфраструктури у сфері культури та мистецтв, зміцнення її матеріально-технічної бази.

5.14. Організовує, розробляє та погоджує стратегічні напрямки та цільові комплексні програми розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини у місті Києві.

5.15. Здійснює координацію роботи управлінь (відділів) культури районних в місті Києві державних адміністрацій.

5.16. Координує та здійснює методичне, організаційне, консультативне, науково-методичне керівництво діяльністю закладів, підприємств та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані Департаменту.

5.17. Перевіряє фінансово-господарську діяльність закладів та організацій культури, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, використання виділених їм бюджетних асигнувань.

5.18. Сприяє ефективному використанню та збереженню майна, закріпленого на праві оперативного управління (або господарського відання) за підпорядкованими підприємствами, організаціями та закладами.

5.19. В установленому порядку вносить пропозиції до Програми приватизації щодо майна закладів, організацій та підприємств культури, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, погоджує питання зміни форми власності та підпорядкованості закладів, організацій та підприємств культури міста.

5.20. Вносить пропозиції щодо створення, ліквідації, реорганізації підпорядкованих закладів, організацій та підприємств та зміни їх напрямків діяльності.

5.21. Ініціює вирішення питань, пов'язаних із реконструкцією, ремонтом і реставрацією закладів, організацій та підприємств культури, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, забезпечує ефективність використання ними капітальних вкладень.

5.22. Організовує та здійснює культурне співробітництво із зарубіжними країнами, містами-побратимами Києва, міжнародними організаціями; здійснює координацію зовнішніх зв'язків закладів культури міста.

5.23. Забезпечує фінансування та сприяє зміцненню матеріально-технічної бази Державного архіву міста Києва.

5.24. Координує діяльність музейних, бібліотечних закладів та галерей, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, з метою збереження і популяризації надбань української національної та світової культури.

5.25. Сприяє удосконаленню та розвитку музейної, виставкової та бібліотечної діяльності, зміцненню матеріально-технічної бази музейних, бібліотечних закладів та галерей, підпорядкованих Департаменту.

5.26. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших громадських організацій, що функціонують у сфері культури і мистецтв.

5.27. Координує розробку програм та планів розвитку і вдосконалення діяльності парків культури і відпочинку міста.

5.28. Бере участь у підготовці пропозицій щодо створення та спорудження пам'ятників та пам'ятних знаків.

5.29. Сприяє діяльності з повернення культурних цінностей, які були незаконно або всупереч національним інтересам України вивезені до інших країн.

5.30. Здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду.

5.31. Проводить державну експертизу культурних цінностей, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення та повернутих на Україну після тимчасового вивезення, а також вилучених митними та правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до законодавства в дохід держави.

5.32. Організовує роботу з естетичного виховання та професійної освіти дітей та молоді у навчальних закладах культури і мистецтв.

5.33. Координує діяльність мистецьких навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

5.34. Координує гастрольну діяльність.

5.35. Забезпечує в установленому порядку підготовку і проведення в місті Києві державних свят і культурно-мистецьких заходів.

5.36. Сприяє зміцненню та розвитку матеріально-технічної бази кіномережі і мережі підприємств відеопрокату.

5.37. Здійснює реєстрацію розповсюджувачів та демонстраторів фільмів у місті Києві.

5.38. Проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників закладів, організацій і підприємств культури та мистецтв, охорони культурної спадщини.

5.39. Відповідно до законодавства забезпечує збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин.

5.40. Подає пропозиції щодо нагородження працівників, які особливо відзначились, державними нагородами; застосовує згідно із законодавством України інші форми морального і матеріального заохочення працівників за високі досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності.

5.41. Забезпечує дотримання правил охорони праці, техніки безпеки у підпорядкованих закладах, організаціях та підприємствах культури.

5.42. В межах своєї компетенції здійснює контроль за роботою закладів, організацій та підприємств культури, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, а також координує роботу закладів, організацій та підприємств культури міста Києва незалежно від форм власності.

5.43. Погоджує проекти статутів та положень закладів, організацій і підприємств культури, підпорядкованих Департаменту.

5.44. Аналізує тенденції етнонаціонального і етнокультурного розвитку на території міста Києва.

5.45. Сприяє гармонізації міжнаціональних відносин, збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин на території міста і українців, які проживають за межами України.

5.46. Вживає в межах своєї компетенції заходів щодо запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі.

5.47. Сприяє діяльності громадських організацій, національно-культурних об'єднань національних меншин України та українців, які проживають за межами України, спрямованої на задоволення їхніх освітніх та національно-культурних потреб.

5.48. Сприяє розвитку національно-культурних традицій та національно-етнічних особливостей українського народу, задоволенню потреб національних меншин України в літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації.

5.49. Готує і подає виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію про розвиток міжнаціональних відносин на території міста Києва та пропозиції щодо формування державної політики з цих питань.

5.50. Вивчає тенденції, аналізує ситуацію у релігійному житті, бере участь у розробленні поточних та довготермінових прогнозів щодо міжнаціональних, державно-церковних відносин і релігійних процесів в Україні та у місті Києві.

5.51. Веде облік релігійних організацій, які діють на території міста Києва.

 

5.52. Здійснює попередній розгляд поданих на реєстрацію в установленому законодавством порядку статутів (положень) релігійних громад та змін до них, перевіряє їх на відповідність законодавству.

5.53. Сприяє релігійним організаціям у здійсненні ними міжнародних контактів, у вирішенні згідно із законодавством питань, пов'язаних із перебуванням в Україні іноземних священнослужителів, проповідників, інших представників зарубіжних релігійних організацій.

5.54. Здійснює в межах повноважень заходи щодо виконання Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координує діяльність, пов'язану із виконанням вимог цієї Хартії.

5.55. Контролює в межах своєї компетенції дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнює практику його застосування.

5.56. Сприяє проведенню благодійних акцій, бере участь у виконанні програм, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин України та українців, які проживають за межами України.

5.58. Готує (бере участь у розробці) у межах своїх повноважень проекти рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших нормативних документів з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

5.59. Забезпечує доступ юридичним і фізичним особам до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам'яток та в історичних ареалах населених місць.

5.60. Визначає межі територій пам'яток місцевого значення та затверджує їх зони охорони.

5.61. Встановлює режим використання пам'яток місцевого значення, їхніх територій, зон охорони.

5.62. Забезпечує захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження.

5.63. Забезпечує виготовлення, складання і передачу Міністерству культури України наукової документації з описами та фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж із них елементів, які становлять культурну цінність, з метою збереження.

5.64. Погоджує відповідні програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони.

5.65. Погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України.

5.66. Призначає відповідні охоронні заходи щодо пам'яток місцевого або національного значення та їх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт.

 

5.67. Надає дозволи на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини, реєструє дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок.

5.68. Видає розпорядження та приписи щодо охорони пам'яток місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України "Про охорону культурної спадщини" дозволів або з відхиленням від них.

5.69. Надає відповідні дозволи на відновлення земляних робіт.

5.70. Погоджує відчуження або передачу пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.

5.71. Інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток, що знаходяться на їх території.

5.72. Застосовує фінансові санкції за порушення Закону України "Про охорону культурної спадщини".

5.73. Забезпечує в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їхніх територій.

5.74. Погоджує науково-проектну документацію на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт та пристосування об'єктів культурної спадщини місцевого значення; реставраційні завдання, пам'яток місцевого значення; зміну призначення, написи і позначки на пам'ятках місцевого значення та в їх охоронних зонах.

5.75. Погоджує розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення в межах зон їх охорони.

5.76. Подає матеріали до відповідних органів про викуп у користувачів (власників) пам'яток або земельних ділянок в історичних ареалах, на охоронюваних археологічних територіях, у зонах регулювання забудови, зонах охоронюваного природного ландшафту, архітектурних охоронних зонах, на територіях історико-культурних заповідників у випадках їхнього пошкодження, недотримання режиму використання, використання не за призначенням або нецільового використання.

5.77. Бере участь у міжнародному співробітництві в галузі охорони культурної спадщини, популяризації досвіду охорони культурної спадщини, співпраці з Міжнародною радою з охорони пам'яток та історичних місць (ICOMOS).

5.78. Організовує підготовку рукописів (статей, фотоілюстративного матеріалу, схем-планів, карт) до тому "Київ" Зводу пам'яток історії та культури України.

5.79. Укладає охоронні договори на пам'ятки.

5.80. Виконує функції замовника, укладає контракти на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини.

5.81. Під час здійснення контролю за законністю проведення реставраційних, консерваційних, реабілітаційних та будівельних робіт на пам'ятках та територіях, пов'язаних з охороною культурної спадщини, вимагає та отримує від відповідальних осіб наявну дозвільну та науково-проектну документацію, перевіряє відповідність її Закону України "Про охорону культурної спадщини" та іншим нормам і правилам.

5.82. У разі виникнення загрози для об'єктів культурної спадщини внаслідок проведення будівельних, земляних, дорожніх та інших робіт забороняє такі роботи та видає дозволи на їх продовження після виконання потрібних досліджень та рятувальних заходів, спрямованих на збереження об'єктів культурної спадщини.

5.83. У випадку недбалого ставлення до пам'ятки робить її власникові попередження, вживає інших заходів відповідно до статті 21 Закону України "Про охорону культурної спадщини".

5.84. Залучає до роботи досвідчених фахівців у сфері охорони культурної спадщини, а також громадян (на правах громадських інспекторів) для спостереження за станом зберігання та використання пам'яток, їх територій і охоронних зон, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів м. Києва.

5.85. Забезпечує, за можливістю, вільний доступ до пам'яток місцевого значення з метою їхнього екскурсійного відвідування, якщо вони вважаються придатними до цього.

5.86. Розробляє програми та проекти захисту культурної спадщини, забезпечувати внесення пропозицій щодо її охорони до Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.87. Здійснює контроль за виконанням Закону України "Про охорону культурної спадщини", інших нормативно-правових актів у сфері охорони культурної спадщини.

5.88. Бере участь у межах повноважень у розробленні проектів державних, міжгалузевих, галузевих, регіональних і міжрегіональних програм.

5.89. Забезпечує комплексне вирішення питань роботи з керівниками комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані Департаменту, вносить пропозиції щодо призначення і звільнення їх керівників. Відповідає за підготовку, своєчасне погодження та укладання контрактів з керівниками підпорядкованих закладів, підприємств та організацій. Здійснює аналіз виконання умов та показників укладених контрактів з керівниками цих закладів, підприємств та організацій, забезпечує своєчасне продовження та розірвання контрактів.

5.90. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

5.91. Надає практичну та методичну допомогу районним в місті Києві державним адміністраціям, підприємствам, закладам, організаціям комунальної форми власності з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.92. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради.

5.93. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

5.94. Готує (бере участь у підготовці) у межах повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.95. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

5.96. Забезпечує захист персональних даних у Департаменті.

5.97. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

5.98. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.99. Веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність.

5.100. Забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за здійсненням цих заходів в частині питань, що належать до його компетенції.

5.101. Працює з відомостями, що становлять державну таємницю, в частині питань, що належать до його компетенції.

5.102. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє і подає на розгляд Київському міському голові пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції.

5.103. Здійснює інші, передбачені законодавством повноваження.

 

6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1. Скликати і проводити в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до його компетенції.

6.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).

6.3. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.4. За дорученням представляти інтереси виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської міської ради та Київського міського голови в судових органах.

6.5. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

6.6. Виступати позивачем та відповідачем у суді з питань порушення законодавства про охорону культурної спадщини, подавати матеріали до прокуратури та інших правоохоронних органів.

6.7. Отримувати повідомлення від власника або уповноваженого ним органу про продаж пам'ятки із зазначенням умов продажу та на привілеєву купівлю об'єктів місцевого значення.

6.8. Надавати пропозиції до відповідних органів щодо створення історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників, інших організацій у сфері охорони культурної спадщини, ініціювати створення постійних чи тимчасових структур на бюджетній, госпрозрахунковій чи іншій фінансовій основі для проведення відповідних робіт на об'єктах охорони культурної спадщини та забезпечувати проведення інших заходів з охорони культурної спадщини в установленому порядку.

6.9. Ініціювати створення у встановленому порядку комісій, творчих колективів, експертних груп та інших організаційних одиниць для проведення заходів щодо охорони та популяризації культурної спадщини.

6.10. Провадити іншу діяльність, передбачену законодавством, та повноваження, делеговані центральним органом виконавчої влади у сфері культури та охорони культурної спадщини, що випливає з повноважень Департаменту.

 

7. Департамент у процесі виконання покладених завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органами місцевого самоврядування, відповідними профільними комісіями Київської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та громадянами.

 

8. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади Київський міський голова за поданням заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно із розподілом обов'язків та попереднім погодженням з Міністерством культури України.

Кваліфікаційні вимоги до директора Департаменту: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі (органах місцевого самоврядування) на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років.

Директор Департаменту може мати першого заступника та заступників, яких призначає на посаду і звільняє з посади Київський міський голова за поданням директора Департаменту та за погодженням із заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно із розподілом обов'язків та Міністерством культури України.

Кваліфікаційні вимоги до першого заступника та заступників директора Департаменту: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі (органах місцевого самоврядування) на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 4 років.

 

9. Директор Департаменту:

9.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед Київським міським головою за виконання покладених на Департамент завдань.

9.2. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними.

9.3. Подає на затвердження Київському міському голові штатний розпис працівників Департаменту в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників.

9.4. Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

9.5. Розпоряджається коштами в межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту, несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

9.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту.

9.7. Звітує перед Київським міським головою про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи.

9.8. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази директора Департаменту нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в установленому порядку.

Накази, які є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому законодавством України.

9.9. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Департаменту.

9.10. Призначає на посади та звільняє з посад керівників закладів та установ культури, що належать до комунальної власності територіальної громади міста та підпорядковані Департаменту, за погодженням із заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно із розподілом обов'язків.

9.11. Призначає на посади та звільняє з посад керівників закладів та установ культури, що належать до комунальної власності територіальної громади міста та передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій за поданням голови районної в місті Києві державної адміністрації.

9.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.

9.15. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

9.16. Без доручення діє від імені Департаменту, представляє в установленому порядку Департамент у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, укладає від імені Департаменту угоди (договори), видає довіреності.

9.17. Здійснює інші повноваження, що випливають із цього Положення.

 

10. У Департаменті для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників (за посадою), інших відповідальних працівників Департаменту.

До складу колегії можуть входити депутати Київської міської ради (за згодою), керівники інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших установ та громадських організацій (за згодою).

Склад колегії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії провадяться в життя наказами директора Департаменту.

 

11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій в Департаменті можуть створюватися наукові та консультативно-дорадчі ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджуються наказами директора Департаменту.

 

12. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Гранична чисельність працівників Департаменту затверджується розпорядженням Київського міського голови.

Штатний розпис Департаменту затверджується Київським міським головою після попередньої експертизи у Департаменті фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Структура Департаменту затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

13. Майно Департаменту є комунальною власністю територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві оперативного управління.

 

14. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

Місцезнаходження Департаменту: бульв. Тараса Шевченка, 3, м. Київ, 03004.

 

15. Припинення Департаменту здійснюється за рішенням Київської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

 

 

 

Версiя для друку